Tässä ajassa ›

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään.

Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi.

76%

Eteran kuntoutujista 76 prosenttia palasi takaisin työelämään.

Toimitusjohtajan katsaus ›

Vuosi 2015 sujui Eterassa hyvin. Paransimme kustannustehokkuuttamme tuntuvasti. Hoitokustannustulos parani ja asiakashyvitykset kasvavat. Sijoitusten osalta vuosi oli vakaa.

90 % tyytyväisiä työhyvinvointipalveluihin ›

Työhyvinvointipalveluiden asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä koki Eteran työhyvinvointipalvelut hyödyllisiksi.

27%

Eteran uusi kustannustaso näkyy asiakashyvityksissä. Asiakashyvitykset kasvavat 27 prosenttia edellisvuodesta.

Huolehdimme eläketurvasta ›

Eterassa valmistaudutaan vuoden 2017 eläkeuudistukseen. Uudistukset vaikuttavat sekä työntekijöiden että yrittäjien tuleviin työeläkkeisiin.

Kiinteistösijoittaminen tuottaa hyvinvointia yhteiskuntaan.

Jukka Reijonen, reaalisijoitusjohtaja, Etera
Sijoitamme Suomeen › Etera palkitsee työkyvyn edistämisessä ansioituneita yrityksiä ›

Etera tekee aktiivisesti töitä suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. Työkykyriskien tunnistamisella ja hallinnalla on saatu hyviä tuloksia aikaan. Työkykypalkinnon myötä Etera haluaa nostaa esiin työkyvyn edistämisessä onnistuneita yrityksiä ja omalta osaltaan kiittää hyvästä työstä.

Muuttuvan työelämän asiantuntijuutta ›

Eteran omat opit ja kokemukset uudenlaisen työympäristön luomisesta hyödyttävät myös asiakkaita.