Etera palkitsee työkyvyn edistämisessä ansioituneita yrityksiä

Etera tekee aktiivisesti töitä suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. Työkykyriskien tunnistamisella ja hallinnalla on saatu hyviä tuloksia aikaan. ”Työkykypalkinnon myötä haluamme nostaa esiin työkyvyn edistämisessä onnistuneita yrityksiä ja omalta osaltamme kiittää hyvästä työstä”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Eteran raati valitsi syksyllä 2015 viisi finalistia Työkykypalkintoehdokkaaksi. Kriteerinä oli suunnitelmallinen ja tuloksekas työhyvinvointityö. Viiden finalistin joukosta voittajan valitsi sisustusarkkitehti, kuvanveistäjä Stefan Lindfors.

Vuonna 2015 Etera palkitsi työkyvyn edistämisessä ansioituneena yrityksenä UPM Silvestan.

Tasavahvat finalistit

Voittajan lisäksi työkykypalkintoehdokkaina olivat eQ Oyj, Exoteriko Oy, Herman Andersson Oy ja StaffPoint-konserni.

Lindfors kiersi tutustumassa kaikissa viidessä finalistiyrityksessä. ”Valinta oli vaikea, sillä kaikki viisi finalistia olivat hyviä. Yritykset ovat erilaisia, ja kaikilla on omat vahvuutensa. Tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi nostin valinnassani henkisen hyvinvoinnin ja sen eteen tehdyn työn”, Lindfors summasi tuomarointiaan.

”Yrityksessä, jossa työntekijät tekevät fyysistä työtä yksin tai kaksin metsässä, voi me-hengen luominen kuulostaa haastavalta. UPM Silvestalla on kuitenkin keksitty oivallisia ratkaisuja yhteishengen edistämiseksi. Myös terveyden edistämiseksi ja tapaturmien vähentämiseksi on tehty heillä erinomaista työtä.”

Hyvinvointi koostuu arkisista asioista

UPM Silvesta Oy on metsätyöpalveluiden toteuttamiseen erikoistunut osa UPM-Kymmene Oyj:tä ja Suomen suurin yksityinen metsätyöpalveluyritys. Sen henkilöstö koostuu noin sadasta metsurista ja kymmenestä toimihenkilöstä. Lisäksi yrityksen palveluksessa on noin 70 itsenäistä yrittäjää.

”Jo viiden työkykypalkintofinalistin joukkoon pääseminen tuntui voitolta. Olemme tehneet paljon töitä työhyvinvoinnin eteen. On hienoa saada arvostusta ja vahvistusta siihen, että olemme tehneet oikeita asioita”, UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki totesi palkinnosta.

Jukka Koivumäen mukaan työhyvinvoinnissa on ennen kaikkea kyse siitä, että asiat ovat kaikin puolin kunnossa yrityksen arjessa. ”Hajautettu organisaatio tuo omat haasteensa, mutta olemme rakentaneet sellaiset välineet ja toimintatavat, että yhteisöllisyys on mahdollista. Pyrin myös itse kiertämään ja tapaamaan työntekijöitä, olemaan läsnä”, Koivumäki kuvaili.

UPM Silvestalla mobiiliteknologia on valjastettu metsureiden turvallisuuden parantamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Työhyvinvointia edistetään myös perinteisin keinoin, kuten remontoimalla elintapoja. UPM Silvestan omista metsureista on koulutettu valmentajia, jotka auttavat, jos työkavereilla on vaikeuksia terveellisten elintapojen noudattamisessa tai työtekniikoiden hallitsemisessa.

Työhyvinvointi näkyy tuloksessa

”Työhyvinvointi näkyy yrityksen tuloksessa. Meillä ovat liikevaihto ja kate olleet viime vuosina hyvällä tolalla ja kasvua on näkyvissä. Varmasti työhyvinvoinnin parantumisella on tässä oma osuutensa. Ja tämä toimii myös toisin päin, eli kun yritys menestyy, yleensä työntekijätkin voivat hyvin. On tärkeää, että ihmiset voivat luottaa siihen, että töitä riittää”, toimitusjohtaja Koivumäki mietti palkintoa vastaanottaessaan.

UPM Silvestan kolme työhyvinvointiteesiä

  • Hyvinvointi alkaa itsestä.
  • Tapaturmat voi ehkäistä.
  • Työyhteisön hyvinvointiin kannattaa satsata.

Vuosittainen Työkykypalkinto

Seuraavan kerran Työkykypalkinto jaetaan syyskuussa 2016. Voittajan valitsee finalistien joukosta vuosittain vaihtuva tuomari.

Kuva: Vesa Tyni / Otavamedia