Elämää remontin keskellä – tuloksena toimiva työympäristö

case-omatalo

Eteran toimitalossa Helsingin Länsi-Pasilassa työskennellään moderneissa monitiloissa. Toimitilamuutokset ovat olleet osa Eteran uudistuksia ja kehittyviä toimintatapoja. Uudet tilat tukevat yhteistyötä ja erilaisia työn tekemisen tapoja. Matka muuttuneeseen työympäristöön on käynyt mittavan remontin kautta.

”Toimistotilojen uudenaikaistamisen ohella on 80-luvun alussa rakennettu Eteran toimitalo käynyt läpi peruskorjauksen. Remontti alkoi vuoden 2014 syksyllä. Taloa ei tyhjennetty remontin tieltä vaan eteralaiset ovat työskennelleet tiloissa koko ajan. Purku- ja rakennustyötä on tehty kerros kerrallaan ja töiden edetessä eteralaiset ovat tehneet välimuuttoja väistötilojen kautta lopullisiin tiloihin”, kertoo remontista vastannut Eteran kiinteistöpäällikkö Matti Autere.

Viimeiset muutot olivat lokakuussa 2015. ”Koska remonttia on tehty talossa, jossa samaan aikaan hoidetaan työeläkevakuuttamisen moninaisia töitä, on tilanne vaatinut joustamista puolin ja toisin. Remontoinnin haittoja on yritetty minimoida aikataulutuksella, joustavuudella ja aktiivisella viestinnällä.”

Ammattilaiset taklaavat tiukatkin tilanteet

Parinsadan eteralaisen ja usean kymmenen remonttityöntekijän yhteinen työmaa erilaisine töineen on pitänyt kiinteistöpäällikön kiireisenä. Kiireen keskellä on riittänyt haasteita ja yllätyksiä, mutta ammattitaitoisin ja hyvin tekijöin lopputuloskin on hyvä. ”Erityisesti purkuvaiheessa pölynhallinta on aina haastavaa, mutta siinäkin onnistuttiin”, kiittelee Autere.

Erilaisten ammattilaisten joukossa Etera-taloa rakensi uuteen malliin myös lattia-alan urakointiyritys Heikkinen Yhtiöt. ”Meille työskentely koko ajan käytössä olevassa rakennuksessa on tätä päivää ja siihen on totuttu. Toki tilanne rajoittaa liikkumista ja meluisia työvaiheita”, kuvailee Heikkinen Yhtiöiden toimitusjohtaja Jarmo Heikkinen pitkäkestoista työmaata. Heikkinen Yhtiöt vastasi Eteran toimitalon kaikista lattiapäällysteistä.

”Pääkaupunkiseudulla tavallisia ovat logistiikan kannalta ahtaat piha-alueet. Kokenut mestarikaarti on tärkeässä roolissa töiden suunnittelussa, ja hyvin oli asia hoidossa myös tässä työkohteessa.”

Ympäristöystävällisiä remonttiratkaisuja

Eteran toimitalo on remontoitu ympäristöystävälliseksi rakennukseksi. Energiatehokkuus ja ympäristöratkaisut on huomioitu niin suunnittelussa kuin remontoinnissakin. ”Puhtaasti teknisten ratkaisujen ohella moni isompi tai pienempi uudistus näkyy myös talon käyttäjien arjessa. Esimerkiksi kaikki valaistus on toteutettu energiaa säästävin ledein”, toteaa Autere.

Etera-talolle haetaan kultatason kansainvälistä LEED-ympäristösertifiointia. LEED-sertifikaatin eri ympäristönäkökulmat on jaettu konkreettisiin vaatimuksiin. Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen. Rakentamisen ratkaisut vähentävät myös ylläpidosta syntyviä kustannuksia.

”Yrityksessämme käytössä olevat lattiapäällystetuotteet ovat ympäristösertifioituja, mutta tämän remonttikohteen erityiset LEED-vaatimukset käytiin luonnollisesti huolella läpi”, kommentoi Jarmo Heikkinen.

Kokemusta hyödyntäen

Toimitilauudistuksen tavoitteena oli pakollisen peruskorjauksen ohella tehostaa työskentelyä ja parantaa kustannustehokkuutta. Remontin myötä Eteran oma tilankäyttö tehostui noin puoleen. Eteralaisten työtilat ovat kolmessa kerroksessa ja kaksi kerrosta saa uudet vuokralaiset. Peruskorjausta riittää myös vuoden 2016 puolelle mm. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa.

Tilojen suunnittelu eteni monen vaiheen kautta. Suunnittelussa olivat mukana niin eteralaiset kuin arkkitehti- ja työympäristösuunnittelun asiantuntijat.

Työtiloissa on hyödynnetty akustiikkaa vaimentavia seinä- ja kattoelementtejä sekä lattiapäällysteitä. Samalla värit ja materiaalit tuovat viihtyisyyttä. Työn sujuvuutta on edistetty lisäksi pelisääntöpalaverein, joissa on tehty yhteisiä linjauksia tukemaan työrauhan ja tehokkaan toiminnan yhteensovittamista avoimissa tiloissa.

Vielä uudenkarhea työympäristö edesauttaa yhteistyötä ja uusia työskentelyn tapoja. Tiedonkulku on entistä esteettömämpää. Omalle työlle ja toisaalta yhteistyölle on varattu monentyyppisiä tiloja, joissa myös ergonomia on huomioitu. On korkeussäädettäviä työpöytiä, seisomaneuvotteluhuoneita, keskittyneen työn vetäytymistiloja ja erilaisia istuimia satulatuoleista sohviin. Kahvihetket sujuvat ison keittiönpöydän ääressä.

Muuttuvan työelämän asiantuntijuutta

Etera kehittää uusiin tiloihin yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa tulevaisuuden työtilaa, joka on demotila tulevaisuuden työympäristöstä. Tila tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia työnteon mahdollisuuksia. Myös työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvät ratkaisut ovat tilassa vahvasti läsnä.

Etera on muuttuvan työelämän asiantuntija. Opit ja kokemukset uudenlaisen toimivan työympäristön luomisesta hyödyttävät myös Eteran asiakkaita.

Teksti: Tiina Piensoho / Etera
Kuva: Vesa Tyni / Otavamedia