Tiivistä asiakasyhteistyötä

Etera tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme arkea sujuvoittavat sähköiset työkalut ja elämme mukana asiakkaidemme rytmissä.

Vuonna 2015 asiakkaiden määrä kasvoi vuoden etenkin pienyritysten ja yrittäjien osalta. Eteralla oli 24 500 TyEL-sopimusasiakasta. Lisäksi tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi 22 600 TyEL-asiakasta. Yrittäjäasiakkaita oli 8 964.

Asiakkaita palvelevat asiakaspäälliköt ja asiakasneuvojat sekä asiakaspalvelu. Eteralla on aluetoimistot Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.

Kumppanuudet vahvistavat myyntiä

Eteran strategisia kumppaneita ovat Danske Bank, Fennia ja Pohjantähti. Hyvät kumppanuussuhteet vahvistavat myyntiä.

Etera tekee tiivistä yhteistyötä myös tilitoimistojen kanssa. Tilitoimistoyhteistyötä jatkettiin ja syvennettiin edelleen.

Vaikuttajaverkostot tarjoavat vaikuttamis- ja verkostoitumiskanavan asiakkaille sekä Eteralle arvokasta palautetta ja ideoita palveluiden kehittämiseksi.

Vaikuttajaverkostot tarjoavat väylän vaikuttaa

Eteran Vaikuttajaverkostot toimivat eri puolilla Suomea ja kokoontuvat säännöllisesti. Ne tarjoavat asiakkaille vaikuttamis- ja verkostoitumiskanavan ja Eteralle arvokasta palautetta ja ideoita palveluiden kehittämiseksi.

Yhteydenpitoa neuvottelukunnissa

Eterassa toimii kolme hallituksen nimittämää neuvottelukuntaa: eläkeasiain neuvottelukunta, työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta sekä vakuutettujen neuvottelukunta.

Eläkeasian neuvottelukunta on Eteran ja työmarkkinajärjestöjen välinen yhteistyöelin, joka  linjaa ja antaa suosituksia työkyvyttömyys- ja kuntoutusratkaisuissa. Vakuutettujen neuvottelukunta on Eteran ja Eterassa vakuutettujen työntekijöiden välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Toiminnalla parannetaan tiedonkulkua molempiin suuntiin. Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta ylläpitää yhteistyötä ja ja edistää tiedonkulkua Eteran ja asiakkaiden välillä.

Talous- ja palkkahallintopäivät keräävät kuulijoita

Marras-joulukuussa Etera järjesti asiakkailleen ja asiakkaidensa palkka- ja talousasioita hoitaville tilitoimistoille mittavan koulutuskierroksen. Eteran Talous- ja palkkahallintokiertue keräsi 1 450 osallistujaa 13 eri paikkakunnalla. Mukana koulutuspäivissä olivat myös Fennia, Danske Bank ja Verohallinto.