Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun

Eterassa tutkitaan asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia vuosittain. Hyödynnämme tutkimustuloksia aktiivisesti Eteran toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Etera tutki syksyllä asiakkaidensa tyytyväisyyttä. Vastaajista 93 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Eteran toimintaan. Tutkimus kertoi myös, että Etera on suosittelun arvoinen.

Asiat hoituvat sujuvasti

Asiakkaiden arviot Eteran asiantuntemuksesta, vakuuttamisen vaivattomuudesta, asioiden sujuvasta hoitumisesta ja vastuullisuudesta olivat entistä positiivisempia.

Kehitettävää löytyi yhteydenpidon aktiivisuudessa ja palvelujen tarjoamisessa. Sähköisten palvelujen ja työhyvinvoinnin kehittämisen asiakkaat arvioivat hyvälle tasolle.

Yli 90 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Eteran palveluun. Tutkimus kertoi myös, että Etera on suosittelun arvoinen.

Suosittelijoiden määrä oli hyvällä tasolla, ja nettosuositteluindeksi NPS oli 43.

Työhyvinvointipalvelut koetaan hyödyllisiksi

Myös työhyvinvointipalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat edelleen erinomaisella tasolla: Vastaajista 90 prosenttia koki Eteran työhyvinvointipalvelut hyödyllisiksi. Työhyvinvointipalveluiden suositteluaste NPS-mittarilla mitattuna oli erinomaisella tasolla, 53.

Eläke- ja kuntoutusasiakkaat tyytyväisiä palveluun

Eteran eläke- ja kuntoutusasiakkaiden kokemuksia kartoitettiin syksyllä. Eteran toiminta on eläkkeensaajien ja -hakijoiden mielestä pysynyt entiseen tapaan erittäin hyvällä tasolla. Asioinnin helppous ja päätösten selkeys ovat Eteran vahvuuksia.

Myös työuraansa ammatillisen kuntoutuksen avulla jatkavat asiakkaat ovat tyytyväisiä Eteran tarjoamaan palveluun.

Suunnitelmallista työtä asiakkaiden parhaaksi

Eterassa tutkitaan asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia vuosittain. Tutkimustuloksia hyödynnetään aktiivisesti Eteran toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Kehittämiskohteisiin paneudutaan huolella. Jatkamme suunnitelmallista työtä asiakkaidemme parhaaksi.