Monipuoliset yhteistyökumppanit

Eteralla on laajat sidokset yhteiskuntaan, ja yhteistyötä tehdään monien eri elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Hyvät kumppanuudet ja monipuoliset yhteistyöverkostot hyödyttävät asiakkaita.

Etera tarjoaa monipuolisia palveluita asiakkailleen yhteistyökumppaniensa kanssa. Kumppaniverkostomme koostuu strategisista ja palvelua tuottavista yhteistyökumppaneista. Teemme yhteistyötä myös valtakunnallisten toimialajärjestöjen kanssa. Etera on myös mukana kehittämässä työeläkealan lainsäädäntöä.

Eteran strategiset kumppanit ovat Danske Bank, Fennia ja Pohjantähti. Hyvät kumppanuussuhteet vahvistavat myyntiä.

Hyvä kumppaniyhteistyö tukee myyntiä

Etera kehitti edelleen yhteistyötä strategisten kumppaneidensa Danske Bankin, Fennian ja Pohjantähden kanssa. Hyvä kumppaniyhteistyö näkyi myynnin tuloksissa.

Etera jatkoi tiivistä yhteistyötä myös tilitoimistojen kanssa. Tilitoimistot ovat Eteralle tärkeä asiakkuudenhoito- ja palvelukanava.

Vaikuttajaverkostot tarjoavat väylän vaikuttaa

Eteralla on yhdeksän asiakkaista koostuvaa Vaikuttajaverkostoa eri puolilla Suomea. Ne kokoontuivat säännöllisesti vuoden aikana. Vaikuttajaverkostot tarjoavat asiakkaille vaikuttamis- ja verkostoitumiskanavan sekä Eteralle arvokasta palautetta ja ideoita palveluiden kehittämiseen.

Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Neuvottelukunta edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua Eteran ja asiakkaiden välillä.