Avainluvut 2015

31.12.2015 31.12.2014 Muutos, %
Talous
TyEL-palkkasumma, milj. € 2 633 2 698 -2 %
YEL-työtulosumma, milj. € 163 137 +19 %
Vakuutusmaksutulo, milj. € 680 679
Eläke- ja kuntoutuskulut, milj. € 1 135 1 127 +1 %
Vastuunjakokorvaukset, milj. € 373 363 +3 %
Vastuuvelka, milj. € 5 207 5 195
Sijoitukset käyvin arvoin, milj. € 5 908 5 796 +2 %
Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj. € 211 346 -39 %
Sijoitustuotto käyvin arvoin, % 3,7 6,3
Vakavaraisuuspääoma, milj. € 751 861 -13 %
Vakavaraisuusasema 1,4 1,6
Vakavaraisuusaste 14,2 16,9
Kokonaisliikekulut, milj. € 42 44 -4 %
Kokonaistulos, milj. € -69 126 -155 %
Hoitokustannustulos, % 77,9 93,6
Asiakashyvitykset, milj. € 10 8 +27 %
Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 0,39 0,30
Henkilöstökulut, milj. € 18 20 -10 %
Asiakkaat
TyEL-sopimusasiakkaat 24 500 16 300 +50 %
YEL-vakuutukset 31.12. 8 964 7 529 +19 %
TyEL-vakuutetut 200 000 203 000 -1 %
Eläkkeensaajat 138 117 141 202 -2 %
Henkilöstö
Henkilöstö keskimäärin 227 252 -10 %
Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 63 63
Sairauspoissaolot, pv/hlö 7 9 -22 %
Koulutuspäivät, pv/hlö 2 3 -33 %
Vaihtuvuus, % 8 25
Ympäristö
Energiankulutus, MWh 3 100 2 786 +11 %
Vedenkulutus, m3 3 391 3 458 -2 %
Paperinkulutus, riisiä 1 900 2 600 -27 %
Jätteiden määrä, tonnia 80 81 -1 %