Tuloksekas vuosi

Vuosi 2015 sujui Eterassa hyvin. Paransimme kustannustehokkuuttamme tuntuvasti. Hoitokustannustulos parani ja asiakashyvitykset kasvavat. Sijoitusten osalta vuosi oli vakaa. Vakuutusten myynnissä ja työkyvyttömyysriskien hallinnassa teimme hyvää tulosta.

Jatkoimme toimintamme kehittämistä Etera 2020 -ohjelmassa. Olemme tehostaneet toimintaamme suunnitelmallisesti, mikä näkyy parempana hoitokustannustuloksena ja parempina asiakashyvityksinä.

Uusi kustannustaso, asiakashyvitykset kasvavat

Tehokkuus parani edelleen merkittävästi vuonna 2015. Kokonaisliikekulut pienenivät 4 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 42 miljoonaa euroa. Hoitokulusuhde eli liikekulut suhteessa hoitokustannuksia varten varattuihin maksun osiin pieneni 77,9 prosenttiin.

Siirrämme tänä vuonna asiakashyvityksiin lähes 27 prosenttia edellisvuotta enemmän. Siirto asiakashyvityksiin on 10,2 miljoonaa euroa eli keskimäärin 0,39 prosenttia TyEL-palkkasummasta.

Vakaat sijoitustuotot heiluvilta markkinoilta

Sijoitusmarkkinoiden heilunta kasvoi vuoden aikana selvästi, mutta Eteran sijoitukset tuottivat markkinaliikkeisiin nähden vakaasti. Hajautettu salkkumme reagoi pörssin ääriliikkeisiin vähemmän kuin työeläkeala keskimäärin. Tuottoa tuli tasaisesti eri tuotonlähteistä, mutta erityisesti pääomasijoitusten, lainojen ja kiinteistöjen tuottokehitys oli hyvää.

Vakavaraisuus heikkeni vuoden aikana, mutta oli edelleen vakaalla tasolla.

Jatkamme työtämme työeläkekentän kustannustehokkuuden, läpinäkyvyyden ja moninaisuuden turvaamiseksi.

Sijoituksista lähes 40 % Suomessa

Jatkoimme aktiivista sijoittamista Suomeen. Vuoden lopussa sijoituksistamme 38 prosenttia oli kotimarkkinoilla. Panostimme erityisesti reaalisijoituksiin ja sijoituslainoihin. Tämä näkyi sijoituksina kiinteistöihin, kiinteistölainoihin sekä infra- ja lainarahastoihin.

Uusien vakuutusten myynti erinomaista

Eteran vakuutusmaksutulo oli edellisvuotisella tasolla. Etera sai vakuutusmaksutuloa kaikkiaan 680 miljoonaa euroa. Asiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana etenkin pienyritysten ja yrittäjien osalta. Hyvät kumppanuussuhteet ovat vahvistaneet myyntiämme.

Uusien vakuutusten myynti sujui erinomaisesti. Eteran markkinaosuus uusien TyEL-vakuutusten kappalemääristä kasvoi 14,8 prosenttiin ja YEL-vakuutusten kappalemääristä 9,8 prosenttiin.

Hyviä tuloksia työkykypalveluilla

Työkykypalveluita vahvistettiin vuoden aikana, ja mm. henkilöstötuottavuuden mittaamiseen kehitettiin uusia työkaluja.

Finanssivalvonnan antamiin uusiin, työhyvinvointitoimintaa säänteleviin ohjeisiin suhtaudumme myönteisesti. On hyvä, että säädöksiä selvennetään ja varmistetaan näin yhdenmukainen toimintatapa alalla. Eteran työhyvinvointitoiminnan laajuutta tai periaatteita uudet ohjeet eivät merkittävästi muuta.

Kuntoutujien määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Ammatillisen kuntoutuksen avulla takaisin työelämään palasi 76 prosenttia Eteran kuntoutujista.

Tulevaisuuden näkymiä

Valmistaudumme Eterassa vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen tuomiin muutoksiin. Otamme käyttöön uuden alalla yhteisesti käytössä olevan eläkekäsittelyjärjestelmän tämän vuoden aikana.

Panostamme suomalaisten työkyvyn edistämiseen. Tuemme aktiivisena kumppanina suomalaisten yritysten ja yrittäjien panostuksia työkyvyn ylläpitoon ja työkyvyttömyysriskin ennaltaehkäisyyn muuttuvan työelämän haasteissa.

Myös aktiivinen Suomeen sijoittaminen on Eteran fokuksessa. Etsimme sijoituskohteita kotimaasta lyhyen tähtäimen taloussuhdanteesta riippumatta.

Oman toimintamme kehittäminen jatkuu Etera 2020 -ohjelmassa. Jatkamme työtämme työeläkekentän kustannustehokkuuden, läpinäkyvyyden ja moninaisuuden turvaamiseksi.

Stefan Björkman

toimitusjohtaja