Palkka- ja palkkioselvitys

Eteran maksamat palkat ja palkkiot, päätöksentekojärjestys sekä palkitsemispolitiikan keskeiset periaatteet on kuvattu palkka- ja palkkioselvityksessä.

Hallintoneuvostolle ja vaalivaliokunnalle maksettavat palkkiot

Eteran yhtiökokous päätti 7.5.2015, että vuosipalkkiota maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle 3 500 euroa, varapuheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 500 euroa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 600 euroa kokoukselta.

Hallitukselle ja sen valiokunnille maksettavat palkkiot

Eteran hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olivat hallintoneuvoston päätöksen mukaan vuonna 2015 puheenjohtajalle 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 15 000 euroa, jäsenille 10 000 euroa ja varajäsenille 7 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 580 euroa, varapuheenjohtajalle 480 euroa ja jäsenille ja varajäsenille 460 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajiston ja tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin 460 euroa kokouspalkkiota.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista maksetaan työntekijän eläkelain mukainen vakuutusmaksu.

Koko henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin

Toimitusjohtaja Stefan Björkmanille maksettiin vuonna 2015 palkkaa luontoisetuineen 327 739,49 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hän on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.

Varatoimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle Timo Hietaselle maksettiin vuonna 2015 palkkaa  luontoisetuineen 227 102,07 euroa. Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Toimitusjohtajalle ja Eteran muulle johdolle ei ole sovittu erityistä eläkeikää.

Eterassa on erikseen tulospalkkiojärjestelmät johdolle, sijoitustoiminnolle ja myynnille. Eteran yleinen tulospalkkiojärjestelmä koskee muuta henkilöstöä. Kaikki eteralaiset kuuluvat jonkun tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Järjestelmän tarkoituksena on tukea Eteran strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Eteran tilintarkastusyhteisönä toimii Ernst & Young Oy. Etera maksoi vuonna 2015 palkkioita tilintarkastuksesta 125 430 euroa ja veroneuvonnasta 1 000 euroa. Palkkiot sisältävät arvonlisäveron osuuden.