Ammatillinen kuntoutus on tuloksellista

Työeläkekuntoutus on työeläkeyhtiöiden toteuttamaa ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on työntekijän tai yrittäjän palaaminen työhön ja työelämässä pysyminen. Ammatillinen kuntoutus on yksi tärkeimmistä tavoista ehkäistä työkyvyttömyyttä ja pidentää työuria.

Kuntoutus tuo työntekijälle lisää työvuosia ja elämänlaatua. Työnantaja puolestaan saa pidettyä pätevän työntekijän ja vältytään ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden aikaansaamilta kustannuksilta.

Kuntoutujien määrä kasvaa

Vuoden 2015 aikana Etera antoi 734 myönteistä ennakkopäätöstä kuntoutuksesta (533). Kasvua oli 37 prosenttia. Osaltaan merkittävään kasvuun vaikutti vuoden 2015 alussa voimaan tullut lainmuutos. Etera selvittää työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä hakijan oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen ja jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, henkilölle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi myönteinen ennakkopäätös kuntoutuksesta.

Kuntoutus käynnistyi 459 henkilön osalta (439), kasvua oli 5 prosenttia.

Ammatillisella kuntoutuksella ehkäistään työkyvyttömyyttä

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää mm. sitä, että hakijaa uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina. Yleisimmät lääketieteelliset syyt kuntoutuksen hakemiseen ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Tavoitteena on työntekijän tai yrittäjän palaaminen työhön ja työelämässä pysyminen. Eteran kuntoutus on pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Seuraamme aktiivisesti työelämän muutoksia, jotta ammatillinen kuntoutus pystyy vastaamaan työelämän muuttuneita vaatimuksia, ja pyrimme räätälöimään kuntoutusta kuntoutettavan jäljellä olevan työkyvyn mukaan. Vuonna 2015 Eteran kuntoutujista takaisin työelämään palasi 76 prosenttia (70).

Ammatillinen kuntoutus maksaa itsensä takaisin.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat muun muassa työkokeilu, työhönvalmennus uuteen työhön, ammatillinen uudelleenkoulutus sekä alkavan yritystoiminnan tukeminen. Eteran kuntoutettavista yli puolet on uudelleenkoulutuksessa, joskin työpaikkakuntoutuksen suosio kasvaa merkittävästi. Työpaikkakuntoutusta tehdään tiivissä yhteistyössä kuntoutettavan, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Keskimäärin ammatillinen kuntoutus maksaa itsensä takaisin alle kahdessa vuodessa.

Varhainen tuki on oleellista

Mitä nopeammin kuntoutuksen suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan, sitä parempia tuloksia saavutetaan. Vaihtoehtoja kuntoutukseen on sitä monipuolisemmin mitä enemmän hakijalla on työkykyä jäljellä ja mitä motivoituneempi hän on. Myös esimiehen ja työterveyshuollon rooli on oleellinen työkyvyttömyyden uhan havaitsemisessa ja toimenpiteiden käynnistämisessä. 

Mihin ammatteihin kuntoudutaan?

  • Ahtaajasta auto- ja kuljetusalan insinööriksi
  • Asentajasta työvalmentajaksi
  • Autonkuljettajasta kouluisännäksi
  • Bitumieristäjästä rakennusmestariksi
  • Elementtiasentajasta verhoojaksi
  • Henkilökohtaisesta avustajasta kosmetologiksi
  • Ilmastointiasentajasta kosteuskartoittajaksi
  • Kirvesmiehestä myyjäksi
  • Lähihoitajasta merkonomiksi
  • Ja monen monta muuta urapolkua

Tyytyväisiä asiakkaita

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan työuraansa ammatillisen kuntoutuksen avulla jatkavat asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluun.

 Kuntoutus-2