Työhyvinvointia ja työkykyä asiakkaan arjessa

Etera tukee asiakasyrityksiään työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja hallinnassa. Oikein kohdennettuina työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittäminen tuovat tulosta parempana tehokkuutena, alhaisempana sairauspoissaoloprosenttina ja pidempinä työurina. Eteran periaatteena on pitkäjänteinen kehittämistyö, joka perustuu sekä asiakasyrityksen että toimialan tunnistettuihin työkykyriskeihin.

Vuoden 2015 aikana Etera teki työhyvinvointiyhteistyötä noin 200 asiakasyrityksen kanssa.

Työkykypalveluita vahvistettiin vuoden aikana, ja asiakastyön ohella myös kehittämistoimintaan panostettiin vahvasti.

Tutkimukset antavat suunnan kehittämiselle

Henkilöstötuottavuuden mittaamiseen kehitettiin uusia työkaluja. Loppuvuodesta Etera julkaisi Henkilöstötuottavuus-tutkimuksen, jossa luotiin näkymä työhyvinvoinnin ja eurojen välille. Mittari soveltuu kaikille toimialoille, ja pilottihankkeet mallin hyödyntämisestä ovat käynnissä.

Eteran työkyky- ja hyvinvointikysely sekä Eteran Hyvä työelämä -tutkimus tarjosivat asiakasyrityksille tietoa kehittämistoimien tueksi. Tutkimuksia toteutettiin asiakasyrityksissä runsaasti. Tutkimukset ovat hyviä työkaluja myös säännölliseen työhyvinvoinnin kehittymisen seurantaan.

Eteran Hyvä työelämä -tutkimus peilaa kolmea näkökulmaa: työn tehokkuutta, yksilön kokemaa työelämän laatua ja työurien pituutta. Raportointi mahdollistaa myös ryhmittäisen tarkastelun.

Työkyky- ja hyvinvointikyselyllä selvitetään henkilöstön suurimmat työkyky- ja terveysriskit. Työntekijät saavat palauteraportin omista vastauksistaan. Mikäli työntekijä antaa luvan, lähetetään hänen tuloksensa myös työterveyshuoltoon tiedoksi.

Henkilöstötuottavuutta saadaan mitattua uusilla työkaluilla.

Yritys saa kyselystä yhteenvetona henkilöstön hyvinvointi-indikaattorin sekä yhteenvedon henkilöstön elintavoista, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Tuloksia voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan työkykyä edistävien toimien kohdentamista yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kyselyn avulla saadaan myös vertailutietoa saman toimialan yrityksiin nähden.

Valmennuspäivät ja verkkopalvelut tukevat arjen työtä

Etera Valmennukset asiakasyritysten esimiehille ja henkilöstön kehittäjille keräsivät osallistujia eri puolilla Suomea. Valmennuspäivien teemoina olivat mm. työhyvinvointikorttikoulutus, työyhteisötaidot, esimiestyö ja muutosjohtaminen.

Pk-yritysten toimitusjohtajille pilotoitiin työhyvinvointipäiviä, jotka saivat hyvän vastaanoton.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä ja esimiestyössä asiakasyritykset voivat hyödyntää myös Eteran Kompassi-verkkopalvelua. Kompassi toimi henkilöstötyön työkalupakkina tarjoten tietoa ja apua arjen esimiestyöhön.

Hyvä työvire -sivusto tarjoaa työkaluja oman hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoon. Mobiilipalvelu Viremanagerin avulla on helppo seurata omia elintapojaan ja edistää omaehtoisesti hyvinvointiaan.

Parhaita pomoja ja työkavereista työvoimaa

Eteran Ilmianna Paras pomo -kampanja jatkui ja nosti esiin esimiestyön tärkeyttä. Alkuvuodesta 2015 Etera palkitsi Suomen parhaana pomona Kansallisteatterin pääjohtajan Mika Myllyahon.

Seuraavan kerran Etera palkitsee Suomen parhaan pomon alkuvuoden 2016 aikana. Samalla kertaa palkitaan myös ensimmäistä kertaa alueelliset parhaat pomot.

Myös Eteran Työkaveruudesta työvoimaa -kampanja jatkui edelleen ja herätteli keskustelua hyvästä työelämästä.

Muuttuvan työelämän asiantuntijuutta

Etera kehittää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa tulevaisuuden työtilaa, joka on demotila tulevaisuuden työympäristöstä. Tila tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia työnteon mahdollisuuksia. Myös työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvät ratkaisut ovat tilassa vahvasti läsnä.

Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Työhyvinvointipalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat edelleen erinomaisella tasolla: Vastaajista 90 prosenttia koki Eteran työhyvinvointipalvelut hyödyllisiksi. Myös työhyvinvointipalveluiden suositteluaste NPS-mittarilla oli erinomaisella tasolla, 53,1.

Työkyvyn työkalut Eterasta

  • Eteran Hyvä työelämä -tutkimus
  • Eteran työkyky- ja hyvinvointikysely
  • Henkilöstötuottavuuden mittaus
  • Etera Valmennus esimiehille ja henkilöstön kehittäjille
  • Työkyky- ja terveysjohtamisen palvelu
  • Eteran Kompassi -verkkotyökalu esimiehille ja henkilöstön kehittäjille
  • Hyvä työvire -sivuston vinkit ja ideat
  • Viremanageri kannustajana kännykässä