Huolehdimme eläketurvasta

Eterassa vakuutetut työntekijät ja yrittäjät saavat Eterasta eläketurvan vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle. Vakuutetun lähiomaisia turvaa perhe-eläke. Ammatillista kuntoutusta voi hakea, jos työkyvyttömyys uhkaa. Ammatillinen kuntoutus on tärkeä tapa ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä. Etera tukee asiakkaitaan työkyvyttömyysriskien tunnistamisessa ja hallinnassa.

Työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 vuoden ikäisenä. Eteralla oli vuoden 2015 lopussa 138 117 eläkkeensaajaa (141 204). Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 1 135 miljoonaa euroa (1 127 milj. €).

Työeläkkeet uudistuvat vuonna 2017

Vuoden 2017 alusta tulee voimaan eläkeuudistus, joka vaikuttaa monella tavalla sekä työntekijöiden että yrittäjien tuleviin työeläkkeisiin. Eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri-ikäisille ja käyttöön tulee uusia eläkemuotoja. Tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta.

Lainmuutos koskee vuonna 2017 tai sen jälkeen myönnettyjä eläkkeitä. Ensimmäisenä eläkeuudistuksen vaikutukset kohtaavat 1950-luvulla syntyneet.

  • Eläkeikärajat nousevat vähitellen.
  • Eläkekarttumat yhtenäistyvät.
  • Eläke karttuu koko palkasta.
  • Lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan töissä pidempään.
  • Tavoite-eläkeikä määritellään jokaiselle ikäluokalle.
  • Eläkeikä sidotaan elinikään vuonna 2030.
  • Vanhuuseläkkeen voi ottaa osittaisena jo hieman ennen eläkeikää.
  • Pitkästä ja raskaasta työurasta voi saada työuraeläkkeen.

Työeläkeotteesta näkyy eläkkeen karttuminen

Etera lähetti vuonna 2015 vakuutetuilleen kaikkiaan 61 012 työeläkeotetta. Työeläkeote sisältää tiedot eläkettä kartuttavista työansioista ja yrittäjätoiminnasta sekä palkattomista etuuksista. Eteran Oma eläke -verkkopalvelussa vakuutetut voivat tarkastaa oman työeläkeotteensa tiedot ja lähettää sähköisen korjauspyynnön, mikäli otteessa on puutteita tai virheitä.

Etera tukee asiakkaitaan monin tavoin työkyvyttömyysriskien hallinnassa.

Yksityisten alojen eläkeyhtiöt lähettävät työeläkeotteet alle 60-vuotiaille joka kolmas vuosi postitse kotiin. Yli 60-vuotiaat saavat työeläkeotteen vuosittain. Työeläkeotteen voi saada myös sähköisenä.

Työeläkelainsäädännön muuttuessa vuodesta 2017 alkaen ei työeläkeotteessa vuonna 2016 näytetä arviota tulevasta eläkkeestä. Poikkeuksen muodostavat ikäluokat, jotka saavuttavat voimassa olevan vanhuuseläkeiän alarajan ennen vuotta 2017.

Työeläkeotejakelun piirissä ovat kaikki Suomessa asuvat 18–67-vuotiaat. Ote sisältää tiedot sekä yksityisellä että julkisella työnantajalla tehdyistä töistä.

Yhteydenpitoa neuvottelukunnissa

Eterassa toimii eläkeasiain neuvottelukunta, joka on Eteran ja työmarkkinajärjestöjen välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Se kokoontui 10 kertaa vuoden 2015 aikana. Neuvottelukunnan tarkoituksena on syventää vuorovaikutusta ja välittää tietoa eläkeratkaisutoimintaan liittyvissä asioissa. Eläkeasian neuvottelukunta linjaa ja antaa suosituksia työkyvyttömyys- ja kuntoutusratkaisuissa.

Vakuutettujen neuvottelukunta on Eteran ja siellä vakuutettujen työntekijöiden välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Toiminnalla parannetaan tiedonkulkua molempiin suuntiin. Neuvottelukunta kokoontui kahdesti vuoden 2015 aikana.

Sekä eläkeasiain että vakuutettujen neuvottelukunnat ovat Eteran hallituksen nimittämiä.

Asiakaspalvelu arvioitiin erittäin hyväksi

Etera tekee eläkepäätökset oikeudenmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Päätökset perustellaan selkeästi ja ymmärrettävästi. Eläkepäätöksiin on mahdollista hakea muutosta.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Eteran eläkkeensaajat ja -hakijat olivat erittäin tyytyväisiä Eteran toimintaan. Asioinnin helppous ja päätösten selkeys olivat Eteran vahvuuksia.