Eläkehakemukset ja -päätökset

Eläkkeensaajia oli vuoden 2015 lopussa 138 117. Eläkehakemusten määrä oli edellisvuoden tasolla. Uusia eläkehakemuksia tuli prosentin verran edellisvuotta vähemmän, yhteensä 7 714. Kaikkiaan Eterassa käsiteltiin vuoden aikana 17 355  eläkehakemusta (18 302), kun mukaan lasketaan jatko- ja muutoshakemukset.

Uusia eläkkeitä myönnettiin 6 060 eli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vanhuuseläkkeiden määrä kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta.

Uusista eläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeitä oli neljännes. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvoi 9 prosenttia. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla ovat pysyneet pitkään samoina.

Työkyvyttömyyseläkkeistä

  • 34 prosenttia myönnettiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi ja
  • 29 prosenttia mielenterveyden häiriöiden vuoksi.

Keskimääräinen vanhuuseläkkeellesiirtymisikä Eteran vakuutetuilla oli 63,9 vuotta (63,9). Keskimäärin Eteran vakuutetut jäivät eläkkeelle 58,8-vuotiaina (59,0).

Eläkepäätökseen voi hakea muutosta

Eläkkeenhakija voi valittaa saamastaan päätöksestä Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja edelleen vakuutusoikeuteen, mikäli hän on tyytymätön saamaansa päätökseen.

Eläkeyhtiöt voivat myös itse oikaista päätöstään valituksen yhteydessä esimerkiksi saadessaan lääketieteellisiä lisätietoja. Tällöin asia ei mene ollenkaan muutoksenhakuasteiden käsittelyyn.

Eläkehakemukset käsiteltiin Eterassa keskimäärin 45 päivässä (38).

Myönnetyt uudet eläkkeet 2014–2015

2015 2014 Muutos, %
 Vanhuuseläkkeet 2 908 2 735 +6
 Perhe-eläkkeet 1 619 1 651 -2
 Työkyvyttömyyseläkkeet 1 491 1 367 +9
 Osa-aikaeläkkeet 42 43 -2
 Kaikki yhteensä 6 060 5 796 +5