Moniosaamista ja uudistumista

Eteran asiakaslupaus on kiteytetty sanapariin Tässä ajassa. Hyödynnämme kokemuksen, rakennamme tulevaisuuden ja teemme nykyhetkestä parhaan mahdollisen. Tähtäämme kilpailukykyiseen tulevaisuuteen Etera 2020 -ohjelmalla. Jokaisen eteralaisen työ on tärkeä osa kokonaisuutta.

Eterassa työskennellään tavoitteellisesti, strategiaan perustuen. Työssä toimitaan vastuullisesti ja tehokkaasti, ollaan mukana asiakkaan arjessa. Etera on rohkeasti tätä päivää elävä työeläkeyhtiö. Lupaus lunastetaan kilpailu- ja palvelulupausten kautta sisäisellä toiminnalla ja asiakastyöllä.

Organisaatio hioutui

Vuoden aikana tehtiin pieniä organisaatiomuutoksia. Sijoitukset ja asiakasrahoitus -toiminnossa organisoiduttiin syyskuusta lähtien kolmeen yksikköön: allokaatio, reaalisijoitukset ja yrityssijoitukset. HR, viestintä ja lakiasiat -toimintoon kuulunut sisäiset palvelut siirtyi syksyllä osaksi talous ja riskienvalvonta -toimintoa.

Kaikkien osallistuminen oleellista

Eteran tavoitteisiin tähdätään monin toimin: isoin ja pienin askelin. Toimintaa kehitetään ja virtaviivaistetaan Etera 2020 -ohjelmassa.

Etera – Tässä ajassa.

Henkilöstön kehittämisen painopisteet olivat lähijohtaminen ja moniosaaminen. Kaikki esimiehet ja johtoryhmäläiset osallistuivat vuoden mittaiseen lähijohtamisen valmennusohjelmaan. Valmennusohjelmassa pureuduttiin mm. palautteen antamiseen, arjessa arvostamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Valmennusohjelman puitteissa määriteltiin myös Eteran arvoihin ja asiakaslupaukseen perustuva yrityskulttuuri, jota on käyty läpi vuoden aikana niin toimitusjohtajan henkilöstöinfoissa kuin toimintojen omassa suunnittelussakin.

Moniosaamista edistettiin mm. osaamiskartoituksin ja kehityskeskustelumallia hiomalla. Osaamisen kehittämisen mittarit otettiin myös yhdeksi tulospalkitsemisen vakio-osaksi.

Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi HR-järjestelmä, joka mahdollistaa entistä systemaattisemman osaamisen johtamisen ja kehittämisen.

Etätyö on vakiinnuttanut Eterassa paikkansa. Säännöllisesti etätyötä teki 86 (96) eteralaista.

Etera 2020 suuntaa kehittämistä.

Uusia työtapoja uusien tilojen myötä

Kaikki Eteran pääkonttorissa työskentelevät eteralaiset siirtyivät vuoden aikana työskentelemään uuteen monitilatyöympäristöön.

Myös toimintatapoja uudistettiin. Tavoitteena on entistä tiiviimpi yhteistyö ja avoin vuorovaikutus läpi organisaation.

Eteralaisia tuettiin muutoksessa mm. aktiivisella viestinnällä ja kokemusten esiin tuomisella. Henkilöstöä kannustettiin hyödyntämään uusia tiloja monipuolisesti. Pelisääntötyöpajoissa pohdittiin yhteisiä toimintatapoja.

Työkykyä ja jaksamista tuettiin monin keinoin. Toimitilauudistuksen ohella keskeisiä teemoja olivat työmatkaliikkuminen, ruokailu ja ravinto sekä työssä jaksaminen.

Syksyllä aloitettiin työterveyshuollon toteuttamat lakisääteiset työpaikkaselvitykset. Selvitykset jatkuvat vuonna 2016.

Yhteistyöstä ympäristöasioihin

Eterassa järjestettiin erilaisia tapahtumia, joilla edistettiin yhteishenkeä ja –toimintaa. Vuoden mittaan vietettiin yhteisvoimin ideoidut suvijuhlat ja pikkujoulut. Syksyllä tutustuttiin uusiin liikuntalajeihin liikuntailtapäivässä. Marraskuussa käytiin kahvittelemassa kulttuurikahvilassa. Kahvilaviikolla oli esillä eteralaisten mielenkiinnon kohteita kirjallisuudesta näyttelemiseen. Tarjolla oli myös valokuvanäyttely eteralaisten ottamista kuvista.

Eterassa ympäristöasiat ovat osa arkea. Etera on WWF:n hyväksymä Green Office ja raportoi ympäristöohjelmastaan vuosittain WWF:lle. Green Office -sertifikaatti Eteralla on ollut jo vuodesta 2011.

Tarjolla vuonna 2015

 • Osaamisen monipuolistamista
 • Lähijohtamisen valmennusta
 • Monitilatyöympäristön hyödyntämistä
 • Uusien järjestelmien ja toimintatapojen opettelua
 • Taukojumppaa työpöydän ääressä
 • Työmatkaliikkumiseen kannustamista
 • Työhyvinvointia kulttuurista
 • Tukea työterveyshuollosta
 • Ergonomiaohjeita etäpäiviin
 • Ohjattua liikuntaa
 • Yhteisiä tapahtumia ja tempauksia