Tilinpäätös

Eteran tilinpäätös on laadittu noudattaen lakia työeläkevakuutusyhtiöistä-, kirjanpito- ja osakeyhtiölakia, kirjanpitoasetusta, sosiaali- ja terveysministeriön asetusta vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Tiedostojen tarkasteluun tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Voit ladata sen täältä.

Tilinpäätös-tiedosto sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan. Hallituksen toimintakertomus ja riskienhallinta löytyvät lisäksi myös omina tiedostoinaan.

Ladattavat tiedostot

Tilinpäätös 2015

 Hallituksen toimintakertomus

 Riskienhallinta tilinpäätöksen liitetiedoissa