Tuottoa ja turvaa

Eläketurvasta huolehtiminen on Eteran perustehtävä. Maksamme eläkettä yli miljardi euroa vuodessa 138 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on 5,9 miljardia euroa. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti.

Eteran vuosi 2015 lukuina

  • Hoitokulusuhde parani 77,9 %:iin (93,6 %)
  • Vakuutusmaksutulo 680 milj. euroa (679 milj. €)
  • Sijoituksia 5 908 milj. euroa (5 796 milj. €), tuotto 3,7 % (6,3 %)
  • Vakavaraisuuspääoma 751 milj. euroa (861 milj. €), vakavaraisuusaste 14,2 % (16,9 %) ja vakavaraisuusasema 1,4 (1,6)
  • Eläkkeitä Etera maksoi 1 135 milj. euroa (1 127 milj. €)