Tulos ja vakavaraisuus

Etera tehostaa toimintaansa ja parantaa kustannustehokkuuttaan suunnitelmallisesti. Tehokkuus parani edelleen merkittävästi vuoden 2015 aikana. Asiakashyvitykset kasvavat 27 prosenttia edellisvuodesta.

Etera jatkoi toimintansa kehittämistä Etera 2020 -ohjelmassa. Kokonaisliikekulut pienenivät 4 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 42 miljoonaa euroa. Eteran hoitokulusuhde eli liikekulut suhteessa hoitokustannuksia varten varattuihin maksun osiin pieneni 77,9 prosenttiin.

Etera parantaa kustannustehokkuuttaan suunnitelmallisesti.

Vakavaraisuus vakaalla tasolla

Vakavaraisuus heikkeni vuoden aikana, mutta oli edelleen vakaalla tasolla. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 751 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 14,2 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,4. Sijoitussalkun riskitasoa alennettiin vuoden aikana.

Vastuuvelka eli tulevia eläkkeitä varten varattu rahamäärä oli vuoden lopussa 5 207 miljoonaa euroa.

Asiakashyvitykset kasvavat

Etera saavutti vuoden aikana uuden tason hoitokustannustuloksessa, mikä kasvatti osaltaan asiakashyvityksiä. Siirto asiakashyvityksiin kasvoi 27 prosenttia edellisvuodesta.

Etera siirtää vuoden 2016 asiakashyvityksiin 10,2 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,39 prosenttia TyEL-palkkasummasta.

Tulosanalyysi

Tuloksen synty, milj. € 2015 2014 2013 2012 2011
Vakuutusliikkeen tulos 19 39 23 11 -31
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -97 85 -264 295 -252
+ Sijoitustoiminnan nettotuotto + muut korkoerät 211 346 13 521 -125
– Vastuuvelan tuottovaatimus -308 -262 -277 -227 -127
Hoitokustannustulos 9 2,2 -12,1 0,0 0,8
Kokonaistulos -69 126 -253 306 -283

 

Eteran rahavirrat vuonna 2015

Etera sai vakuutusmaksutuloa 680 miljoonaa euroa, josta työnantajien osuus oli 526 miljoonaa euroa ja työntekijöiden osuus 154 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulosta Etera käytti lakisääteisiin maksuihin ja muihin kuin sijoitustoiminnan liikekuluihin 32 miljoonaa euroa. Lisäksi siirtymäkauden kuluja varten tehty hoitokulukuormitus (1 milj. €) purkautui. Osa maksutulosta käytettiin tilivuonna maksettujen eläkkeiden rahoittamiseen eläkelaitosten yhteisen kustannustenjaon kautta (546 milj. €) ja osa rahastoitiin tulevia eläkkeitä varten (102 milj. €).

Sijoitukset tuottivat 211 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiin Etera siirsi 10 miljoonaa euroa. Suuri osa maksetuista eläkkeistä rahoitettiin suoraan vakuutusmaksutulolla kustannustenjaon kautta (919 milj. €). Osa maksettiin eläkevaroista (216 milj. €). Kaikkiaan Etera maksoi eläkkeitä 1 135 miljoonaa euroa.