Vastuullista sijoittamista

Etera sijoittaa eläkevarat vastuullisesti, tuottavasti ja turvaavasti. Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Sijoitamme aktiivisesti kotimarkkinoille. Sijoituksistamme 38 prosenttia on Suomessa.

Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UNPRI). Taloudellisten näkökulmien lisäksi sijoittamisessa huomioidaan hyvään hallintotapaan, sosiaaliseen vastuuseen sekä ympäristöön liittyviä asioita. Myös vuonna 2014 laadittiin UNPRI-raportti.

Taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioimme hyvään hallintotapaan, sosiaaliseen vastuuseen sekä ympäristöön liittyviä asioita.

Noudatamme omistajaohjauksen periaatteita

Eteran sijoitustoiminnassa noudatetaan omistajaohjauksen periaatteita. Omistajavallan käytössä Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita. Etera osallistui vuoden aikana aktiivisesti niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa Eteralla on omistuksia.

Etera teettää ulkopuolisen arvion sijoitustensa vastuullisuudesta kaksi kertaa vuodessa.

Etera on vastuullista sijoitustoimintaa edistävän Finland’s Sustainable Investment Forumin (Finsif) jäsen ja osallistui yhdistyksen kokouksiin sekä seminaareihin.

Edistämme kestävää rakentamista kiinteistösijoituksissamme

Etera käyttää toimistorakennushankkeissaan LEED-sertifikaatteja tai muita ympäristösertifikaatteja. Etera edistää kestävää kehitystä ja ekotehokkuutta kiinteistösijoituksissaan ja on kestävää rakentamista edistävän Green Building Council Finlandin jäsen.

Eteran toimitalo Helsingissä on WWF:n hyväksymä Green Office. Etera raportoi ympäristöohjelmansa tuloksista vuosittain WWF:lle.